Natural Weigh was Wales’ first zero waste shop, and allows customers to shop plastic free. At Natural Weigh you simply fill your own containers with as much of what you want, and pay for it by weight. It is flexible, and environmentally friendly. Our aim is to offer customers the chance to shop without generating any landfill rubbish (zero waste). Over 95% of our stock is organic and additive free to help people lead a healthier lifestyle, and support a healthier planet. You can find out more about who we are here.

Natural Weigh yw’r siop sero wastraff gyntaf yng Nghymru, ac mae’n rhoi dewis amgen i siopwyr yn lle pecynnau plastig. Yn Natural Weigh, bydd pobl, yn syml, yn llenwi eu cynwysyddion eu hunain â’r hyn y mae arnynt ei eisiau, ac yn talu amdano yn ôl ei bwysau. Mae’n ddull hyblyg ac yn gyfeillgar i’r amgylchedd. Er mwyn helpu pobl i fyw bywydau iachach a chefnogi planed iachach, mae ein holl stoc yn organig ac nid oes unrhyw ychwanegion ynddo. Gallwch ddarganfod mwy am bwy ydym yma.

Now open until 8pm on Wednesdays

Shop online

 

Sign up for our newsletter here for Zero Waste news!